PRO VYSTAVOVATELE

Co mám dělat, když chci vystavovat na festivalu KidFest?

Vážení vystavovatelé,

děkujeme vám za projevený zájem o náš dětský festival. Těšíme se na spolupráci s vámi a věříme, že se stanete neodmyslitelnou součástí naší akce.

Prosíme vás, abyste si připravili krásně vystavený a interaktivní stánek, který osloví děti i jejich rodiče. Rádi bychom na našem festivalu nabídli pestrou škálu aktivit, her, dílen, soutěží a dalších programů, které osloví děti různého věku.

Zde je několik důležitých informací, které byste měli vědět:

 • Vstupné na festival je zdarma.
 • Pokud chcete prodávat své výrobky nebo nabízet služby, je to možné, ale prosíme o předchozí konzultaci s naším týmem.
 • Můžete nabízet i různé soutěže a akce pro děti. Prosíme, aby všechny aktivity byly bezpečné a v souladu s našimi bezpečnostními pravidly.
 • Pro propagaci vás jako vystavovatele na našem webu a facebooku nám pošlete fotografie vašeho stánku, logo a krátký popis vašeho zboží nebo služeb.
 • Výstavní prostory jsou rozděleny do několika kategorií podle druhu zboží nebo služeb. Velikost výstavního prostoru si můžete vybrat podle svých potřeb.
 • Příprava:

  • Před registrací se ujistěte, že vaše zboží nebo služby jsou vhodné pro děti.
  • Připravte si plán stánku, který bude zahrnovat umístění vašeho zboží nebo služeb, aktivit a soutěží.
  • Připravte si propagační materiály, které budete rozdávat návštěvníkům.

  Bezpečnost:

  • Ujistěte se, že všechny aktivity a soutěže jsou bezpečné pro děti.
  • Použijte bezpečné vybavení a materiály.

  Ceny:

  • Prostor ve krytem stanu 2x3m je za 3000Kč
  • Venkovní prostor 3x3 (stan neposkytujeme, musíte mít vlastní, případně vám pomůžeme s jeho objednáním u našeho dodavatele) je za 1500Kč
  • lze zapůjčit si větší prostor pro dílničku zdarma.

  Co mám dělat, když chci prodavat občerstvení na festivalu KidFest 2024?

  Podmínky účasti na festivalu a aktuální cení:

  Pronájem místa pro prodej občerstvení o rozměrech 3x3 metry činí 2000 CZK bez připojení k elektřině. Můžete využít svůj vlastní zdroj elektřiny, nebo za poplatek 1500 CZK zajistíme elektřickou přípojku. Větší stánky řešíme individuálně. Pokud máte možnost umístit stolky a židle vedle svého stánku, toto místo nebude zahrnuto do pronájmu a bude poskytnuto zdarma.

  Cílovou skupinou našeho festivalu jsou děti a jejich rodiče, a proto platí na celém festivalu zákaz prodeje alkoholických nápojů.

  Zákon č. 65/2017 Sb. o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek v § 28 odst. 1 písm. b) stanoví, že "Provozovatel nesmí v prostorách, které jsou určeny pro děti a mládež do 18 let věku, nabízet k prodeji nebo prodávat alkoholické nápoje."

  Z tohoto ustanovení vyplývá, že prodej alkoholických nápojů na dětském festivalu je zakázán, neboť festival je prostorem určeným pro děti a mládež do 18 let věku. Vyhláška č. 22/2002 Sb. dále zdůrazňuje tento zákaz v § 12 odst. 1, který říká, že "V prostorách určených pro děti a mládež do 18 let věku nesmí být nabízeny nebo prodávány alkoholické nápoje."

  V případě porušení těchto pravidel může být provozovatel festivalu či prodejce postižen sankcemi, včetně pokuty až do výše 200 000 Kč.

  Na festivalu také uplatňujeme pravidlo omezení nabídky na maximálně 2 druhy občerstvení, abychom eliminovali přímou konkurenci a zajistili pestřejší výběr pro naše návštěvníky. Toto pravidlo však neplatí pro prodej nápojů. Vzhledem k letnímu pořádání akce je naší prioritou zajistit neomezený přístup k nákupu nápojů.

  V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím e-mailu info@kidmed.cz.

  Těšíme se na vaši účast na našem dětském festivalu!

  S pozdravem,

  Tým organizátorů festivalu

                              Příhlaška na KidFest 2024